Miljøpolitik


Miljøpolitikkens formål er en kontinuerlig forpligtelse, til løbende at reducere virksomhedens miljøbelastning, på tværs af hele organisationen og relevante interessenter. Fanø Kran Service er engageret i at beskytte miljøet og fremme den bæredygtige praksis. Miljøet påvirkes af virksomheden, hvorfor der proaktivt foretages dokumenterede handlinger i at reducere det miljøaftryk, der afsættes i virksomhedens interne og eksterne aktiviteter, gennem virksomhedens miljøledelsessystem.

Virksomhedens administrerende direktør og topledelse, er ansvarlig for firmaets miljømæssige handlinger, miljøledelsessystem og miljømål, hvilket administreres gennem virksomhedens miljøudvalg.

Fanø Kran Service:

  • anerkender og overholder gældende lovgivning og bindende forpligtelser i forhold til miljø.
  • uddanner vores medarbejdere grundigt og giver gode kompetencer i og forståelse for at følge, og være proaktive, i miljømæssige retningslinjer.
  • forventer medarbejdere tager aktivt miljøansvar i deres respektive virke
  • fastlægger og kommunikerer miljømål, der aktivt håndterer identificerede områder.

Fanø Kran Service:

  • reducerer vores miljøpåvirkning ved at minimere energiforbruget, reducere spild, fremme bæredygtige processer og anvende mere bæredygtige materialer i det omfang det er muligt.
  • eliminerer og reducerer behov, genanvender og genbruger materialer, for aktivt at reducere mængden af affald til deponi.