Politikker


Det er naturligt for os at følge nogle overordnede og fornuftige principper.

Vores politikker er en måde at konkretisere og præsentere vores principper og virksomhedskultur på og dermed danne grundlaget for handlingerne i det daglige.

De er samtidig med til at tydeliggøre forpligtelserne, som gælder for alle i virksomheden.