Arbejdsmiljøpolitik


Det er ledelsens holdning at virksomhedens service skal kendetegnes ved sikker og sundhedsmæssig forsvarlig udførelse, hvorfor Fanø Kran-Service A/S som virksomhed ønsker at opretholde og udvikle et positivt arbejdsmiljø.

Vi skal udvikle arbejdsmiljøet ved at analysere og lære, ligesom vi skal fremhæve og understøtte de positive situationer, hvor kollegaer fremstår som gode eksempler.

Det arbejdsmiljø som virksomheden skaber, skal selvsagt overholde de krav der stilles af myndigheder og andre interessenter. Udvikling af arbejdsmiljøet er ikke begrænset af sådanne krav, da virksomheden naturligvis kan opstille skærpede krav og mål til arbejdsmiljøet.

Grundlaget for denne arbejdsmiljøpolitik er en tydelig bevidsthed omkring de arbejdsmiljøforhold der opstår i forbindelse med udførelsen af virksomhedens service. Fanø Kran-Service A/S er således forpligtet til at indsamle opdaterede informationer om samtlige af virksomhedens arbejdsmiljøforhold. Det betyder også at virksomheden i muligt omfang skal sammenholde egen standard for arbejdsmiljø med arbejdsmiljøet for underleverandører med henblik på at sikre overensstemmelse.

På baggrund af de aktuelle arbejdsmiljøforhold skal virksomheden udvikle arbejdsmiljøet kontinuerligt, således at niveauet for dette højnes. Arbejdsmiljøorganisationen skal minimum årligt vurdere denne udvikling og opstille mål for fremtidig udvikling. Det grundlæggende mål er at skabe et miljø uden arbejdsskader eller arbejdsrelaterede lidelser.

Det er et krav at udviklingen af arbejdsmiljøet gøres i ligeværdigt samarbejde med virksomhedens ansatte. Rammerne for valg og deltagelse af medarbejderrepræsentanter, deres efterfølgende arbejdsmiljøarbejde og fortrolighed skal derfor understøttes. Arbejdsmiljøorganisationen og udviklingen af arbejdsmiljøet skal gøres synligt i forhold til virksomhedens interessenter og i særlig grad medarbejderne. Sidstnævnte skal derfor have tilgang til relevant dokumentation.

Undertegnede forventer at alle medarbejdere aktivt støtter virksomhedens arbejdsmiljøpolitik, således at vi i fællesskab kan skabe og udvikle et godt arbejdsmiljø.