Arbejdsmiljøpolitik


Vi skal kendetegnes ved en sikker og sundhedsmæssigt forsvarlig udførelse af opgaver, hvorfor Fanø Kran-Service som virksomhed ønsker at opretholde og udvikle et positivt arbejdsmiljø.

Vi skal udvikle arbejdsmiljøet ved at analysere og lære, ligesom vi skal fremhæve og understøtte de positive situationer, hvor kollegaer foregår med gode eksempler.

Det arbejdsmiljø som virksomheden skaber, skal selvsagt overholde de krav der stilles af myndigheder og andre interessenter. Udvikling af arbejdsmiljøet er ikke begrænset af sådanne krav, da virksomheden naturligvis kan opstille skærpede krav og mål til arbejdsmiljøet.

Grundlaget for denne arbejdsmiljøpolitik er en tydelig bevidsthed om de arbejdsmiljøforhold der opstår i forbindelse med udførelsen af virksomhedens service. Fanø Kran-Service er således forpligtet til at indsamle opdaterede informationer om samtlige af virksomhedens arbejdsmiljøforhold. Det betyder også at virksomheden i muligt omfang skal sammenholde egen standard for arbejdsmiljø med arbejdsmiljøet hos underleverandører med henblik på at sikre overensstemmelse.

På baggrund af de aktuelle arbejdsmiljøforhold skal virksomheden udvikle arbejdsmiljøet kontinuerligt, så niveauet for dette højnes. Arbejdsmiljøorganisationen skal minimum årligt vurdere denne udvikling og opstille mål for fremtidig udvikling. Det grundlæggende mål er at skabe et miljø uden arbejdsskader eller arbejdsrelaterede lidelser ved at identificere og håndtere risici proaktivt.

Det er et krav at udviklingen af arbejdsmiljøet gøres i ligeværdigt og respektfuldt samarbejde med virksomhedens ansatte. Rammerne for valg og deltagelse af medarbejderrepræsentanter, deres efterfølgende arbejdsmiljøarbejde og fortrolighed skal derfor understøttes. Arbejdsmiljøorganisationen og udviklingen af arbejdsmiljøet skal gøres synlig for virksomhedens interessenter og i særlig grad medarbejderne. Sidstnævnte skal derfor have tilgang til relevant dokumentation. Det er en nødvendighed at alle har en grundlæggende åbenhed og ærlighed i forhold til udvikling af arbejdsmiljøet.

Undertegnede forventer at alle medarbejdere aktivt støtter virksomhedens arbejdsmiljøpolitik, så vi i fællesskab kan skabe og udvikle et godt arbejdsmiljø. Derfor har hver enkelt et vigtigt ansvar for det lokale arbejdsmiljø, måden der ageres i det og de personlige forudsætninger for at gøre arbejdsmiljøet sikkert.