Kvalitetspolitik


Ledelsen stiller høje krav til kvaliteten af virksomhedens service, da denne har afgørende betydning for virksomhedens forretningsmæssige udvikling og sikkerheden i forhold til det udstyr, vi arbejder med.

Den ”administrative” service, kunden oplever, skal være af en sådan kvalitet, at virksomheden opfattes som en professionel leverandør set i forhold til den branche, vi arbejder i. Det betyder, at kundernes henvendelser skal behandles seriøst med hensyntagen til formelle og tekniske krav og med tydelig kommunikation og troværdighed.

Den tekniske service skal være tilpasset kundernes krav og det faktum, at det berørte tekniske udstyr har stor indflydelse på person- og driftssikkerheden for installationerne. Der skal stræbes efter løsninger, som ikke giver mulighed for usikkerhed eller driftsforstyrrelser, ligesom dokumentationsniveauet skal være tilstrækkeligt til at verificere korrekt opgaveløsning i forhold til gældende regler.

For at kunne tilbyde service i forhold til ovenstående krav, er virksomheden forpligtet til kontinuerligt at tilpasse kvalitetsledelsessystemet, ledere og medarbejdere med henblik på at imødekomme det niveau kunderne kræver.

Det er vigtigt, at den enkelte medarbejder er bevidst om det nødvendige kvalitetsniveau og ansvaret for egen faglighed og håndværk for de konkrete opgaver. Det ansvar gør også, at den enkelte skal stoppe op hvis der opleves uoverensstemmelser eller udfordringer, der påvirker mulighederne for at løse opgaver tilfredsstillende.

Måling af kvalitetsniveauet og evaluering af kvalitetsledelsessystemet er en forudsætning i forbindelse med løbende tilpasning af systemet og de nødvendige tiltag.

Dette indebærer også at virksomheden skal kigge fremad og vurdere muligheder og udfordringer med henblik på fremtidige tiltag.